ประชุม ยกระดับการจัดการเรียนการสอน

ประชุม ยกระดับการจัดการเรียนการสอน Digital Literacy กับ 32 สถาบันการศึกษา Smart ICT Standard Panel สำหรับการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับภูมิภาค