นิทรรศการแสดงผลงาน DWiL Showcase

ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน Digital Work Integrated Learning และบรรยายการศึกษายุคใหม่กับการบูรณาการกับการทำงาน (DWiL Model) ณ โรงเรียน กสิณธร อาคาเดมี่
#นิทรรศการแสดงผลงาน DWiL Showcase
นิทรรศการแสดงผลงาน DWiL Showcase