WordCamp Bangkok 2017

WordCamp เป็นงาน Conference หรืองานสัมมนาสังสรรค์ที่โฟกัสเรื่อง WordPress โดยเฉพาะ เป็นงานที่จัดขึ้นทั่วโลก จัดโดย WordPress Community ในเมืองต่างๆ  เพื่อให้แฟนๆ ชาว WordPress ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้กัน

WordCamp Bangkok ก็คืองาน WordCamp ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพ โดยชาว WordPress Community ในเมืองไทย (กลุ่ม WordPress Alliance นั่นเอง) โดยรวบรวมวิทยากรทั้งคนไทยและคนต่างชาติ มาให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ